Petrorhagia kennedyae

Primary tabs

Petrorhagia kennedyae

https://mediahub.bo.berlin/api/File/Original/2ba019b6-b53a-4239-8e60-1fd6954d3a98/Petrorhagia_kennedyae_B1.jpg

Status

Indigenous (IN)

Endemism

endemic

Distribution

Map
Division 1 indigenousA
Division 2 indigenousB,C
Division 3 indigenousB,C,D
Division 4 indigenousC
A. Hand, R. 2009: Supplementary notes to the flora of Cyprus VI. – Willdenowia 39: 301-325, B. Hadjikyriakou, G. 2008: Symvoli sti meleti tis chloridas tis Kyprou 9. – Dasoponos 34: 7-10, C. Meikle, R.D. 1977: Flora of Cyprus 1, D. Hand, R. 2006: Supplementary notes to the flora of Cyprus V. – Willdenowia 36: 761-809

Altitudinal range

1501950 mE,F
E. Hand, R. 2009: Supplementary notes to the flora of Cyprus VI. – Willdenowia 39: 301-325, F. Meikle, R.D. 1977: Flora of Cyprus 1

Flowering Period

Apr–Jun