Erodium ciconium

Primary tabs

Erodium ciconium

https://mediahub.bo.berlin/api/File/Original/e6156e10-dc3c-4c6b-a74b-8072b8a26f1f/Erodium_ciconium_A1.jpg

Status

Indigenous (IN)

Endemism

not endemic

Distribution

Map
Division 1 indigenousA
Division 3 indigenousA
Division 4 indigenousB,C
Division 5 indigenousB,C
Division 6 indigenousC
Division 7 indigenousC
A. Hand, R. 2001: Supplementary notes to the flora of Cyprus II. – Willdenowia 31: 383-409, B. Hadjikyriakou, G. 2009: Symvoli sti meleti tis chloridas tis Kyprou 12. – Dasoponos 38: 7-10, C. Meikle, R.D. 1977: Flora of Cyprus 1

Altitudinal range

0600 mD
D. Meikle, R.D. 1977: Flora of Cyprus 1

Life-form

Hemicryptophyte / Therophyte

Flowering Period

Feb–Apr