Torilis nodosa

Primary tabs

Torilis nodosa

Torilis nodosa (L.) Gaertn.
    • =Torilis nodosa f. homoeocarpa Thell.