Didesmus aegyptius

Primary tabs

Didesmus aegyptius

https://pictures.bgbm.org/digilib/Scaler?fn=Cyprus/Didesmus_aegyptius_A1.jpg&mo=file

Status

Indigenous (IN)

Endemism

not endemic

Distribution

Map
Division 1 indigenousA
Division 2 indigenousA
Division 3 indigenousA
Division 4 indigenousA,B,C
Division 5 indigenousA,C
Division 6 indigenousA,C
Division 7 indigenousA
A. Meikle, R.D. 1977: Flora of Cyprus 1, B. Alziar, G. 2000: Compte rendu du 4ème Iter Mediterraneum. – Bocconea 11: 5-83, C. Hadjikyriakou, G. 2006: Symvoli sti meleti tis chloridas tis Kyprou 5. – Dasoponos 26: 7-10

Altitudinal range

0300 mD
D. Meikle, R.D. 1977: Flora of Cyprus 1