Lotus ornithopodioides

Primary tabs

Lotus ornithopodioides

http://media.bgbm.org/erez/erez?src=EditWP6/zypern/photos/Lotus_ornithopodioides_B1.jpg

Status

Indigenous (IN)

Endemism

not endemic

Distribution

Map
Division 1indigenousA,B
Division 3indigenousC
Division 7indigenousA,B
Division 8indigenousB
A. G. Hadjikyriakou, Symvoli sti meleti tis chloridas tis Kyprou 17 in Dasoponos 55. 2013, B. R. D. Meikle, Flora of Cyprus 1. 1977, C. R. Hand, Supplementary notes to the flora of Cyprus VII. in Willdenowia 41. 2011

Altitudinal range

25600 mD,E
D. R. D. Meikle, Flora of Cyprus 1. 1977, E. R. Hand, Supplementary notes to the flora of Cyprus VII. in Willdenowia 41. 2011